572 223 200 \ 572 223 222

Ważne strony i telefony


Strony internetowe

Najważniejsze informacje MOW NFZ dla pacjentów: www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/ 

Informacje/wyszukiwarka o zawartych umów z MOW NFZ: https://aplikacje.nfz.gov.pl/

ZIP, Zintegrowany Informator Pacjenta: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zip-zintegrowany-informator-pacjenta/

 

Telefony

Całodobowa infolinia ogólna MOW NFZ: tel.: 22 456 74 01; fax: 22 582 84 21 

Bezpłatna infolinia kolejkowa: 0 800 804 007

Warszawska Informacja Medyczna: 22 827 89 62 lub 22 826 83 00 (informacje na temat przychodni, gabinetów, adresów, telefonów)

Warszawska Informacja Medyczna: 0 800 777 770

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800-190-590 (czynna od poniedziałku do piątku od 09:00-21:00). Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46

PJ-MED udziela świadczeń w trybie planowym po wcześniejszej kwalifikacji pacjenta, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjent przewożony jest specjalistycznym transportem medycznym do placówki o wyższej referencyjności.

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta.
Zobligowani obowiązującymi prawa, w tym art. 24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (z późniejszymi zmianami) informujemy, że opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny wynosi 30,00 zł/doba.

© 2017-2018 PJ-MED. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Tremark Sp. z.o.o.